Zemní a výkopové práce

Upravujete zahradu, dům, terén kolem firmy? Chcete odstranit stromy, vykopat drenáže, vybagrovat bazén, jímku či inženýrské sítě? Vše za Vás uděláme – a navíc i zlikvidujeme odpad!

Svěřte realizaci svých plánů profesionálům!

Ať už stavíte, rekonstruujete či upravujete terén, vše zvládnete rychleji pomocí firmy Odpady Bařtipán. Poskytneme Vám speciální techniku a zkušené operátory, kteří se postarají o rychlou realizaci. Navíc Vám pomůžeme i s dalšími činnostmi od nákupu a přivezení materiálu až po odvoz a likvidaci odpadu.

Proč se spolehnout
na Odpady Bařtipán?

S čím vším Vám pomůžeme?

  • výkopy pro odpady, drenáže a inženýrské sítě až do 3,5 m hloubky

  • základy domů, bazénů, jímek a septiků

  • terénní úpravy, modelace a svahování

  • rozhrnování zeminy a skrývky ornice

Cenu znáte dopředu

Vždy plníme termíny

Plný kontejner vyměníme do 24 hodin

Kapacitně zvládneme cokoliv

Jak objednat zemní a výkopové práce?

Zajistěte zábor

 Pokud kontejner nebude stát na Vašem pozemku, zajistěte povolení k záboru veřejného prostranství.

 Určete prostor pro kontejner

 Zvažte velikost a umístění kontejneru. Plus příjezdovou cestu k němu.

 Určete druh odpadu a recyklaci

 Podle skladby určete druh odpadu a zvažte recyklaci. Může Vám ušetřit až tisíce korun.

Zbavíme Vás odpadu!

Nejčastěji se ptáte

Záleží na rozsahu prací a pozemku, na kterém se mají provést. Vždy je vhodné vymezit prostor prací, konkrétní výkopy, umístění vykopané zeminy, příjezdové cesty a pracovní prostor pro vozidla. V závislosti na okolnostech doporučujeme: informovat sousedy, zajistit povolení od stavebního úřadu či jiných orgánů a viditelně označit hranice upravovaného pozemku. V případě jakékoliv nejasnosti Vám rádi poradíme.

Naše technika bude vyžadovat průjezd min. 180 cm.

Jestliže nechcete vykopaný materiál dále využít, odváží se typicky na skládku či do recyklačního zařízení. Veškerý odvoz a likvidaci zeminy a suti rádi vyřešíme za Vás – stačí službu přiobjednat.

Vymezte předmět a rozsah prací. A obraťte se na náš telefonicky na 774 040 212 či přes web.

Zajímá Vás víc?

S poptávkou či jakýmkoliv dotazem se prosím obraťte na:

(+420) 774 040 212 Pondělí - Pátek: 7:00 - 18:00
zakaznici@odpadyplzen.cz Odpovídáme do 24 hodin