Odpady Bařtipán:

Likvidace odpadů v Plzni a okolí

Zakládáme si na rychlosti, komplexním odbavenímaximálně ekologické likvidaci odpadů.

Plzeňská firma s léty zkušeností

Najdete nás v Plzni Na Roudné 80. Rozvozu materiálu, výkopovým a zemním pracím a likvidaci veškerého odpadu se věnujeme již od od roku 2008. Za tu dobu jsme stihli vyladit logistiku a organizaci prací, veškeré kroky od vyklízení až po finální likvidaci odpadu a minimalizovat nutné vstupy ze strany zákazníků.

Záměrem firmy Odpady Bařtipán je:

  • ušetřit Vám veškeré starosti spojené s poptávanými službami
  • zajistit co nejrychlejší přistavení kontejnerů a jejich operativní výměnu při naplnění
  • zamezit jakýmkoliv prostojům
  • sladit rozvoz materiálu s odvozem odpadu
  • minimalizovat náklady na veškeré činnosti


Naše vize směřuje k maximalizaci třídění odpadů, recyklaci a ekologické likvidaci odpadů. Specifickým cílem je zahrnout do nabídky i likvidaci nebezpečných odpadů. Chceme toho dosáhnout nejen rozšířením vlastních kapacit, ale také zřízením kompostárny, vlastní třídící linky a dalšími projekty, kterou jsou ve stavu rozpracování.

Recyklujeme vše, co lze

Recyklace je klíčovým prvkem nakládání s odpady. Umožňuje minimalizovat zátěž životního prostředí. A také proto se zabýváme tříděním odpadů. Adekvátně vytříděný odpad umožňuje zvolit optimální cesty recyklace a maximalizovat zpětně získanou hodnotu.

Cenu znáte dopředu

Vždy plníme termíny

Plný kontejner vyměníme do 24 hodin

Kapacitně zvládneme cokoliv

Naše technika Vám pomůže s čímkoliv!